Text/HTML

Vzdělávání pro základní a střední školy
zaměřené na rozvoj dovedností šetrných
k životnímu prostředí

Kolik energie spotřebuje naše lednička?

Zásoby jídla v mrazáku, počítač zapnutý od rána do večera, televize v neustálé pohotovosti... Naše domácnosti spotřebovávají spoustu energie, dokonce i když vůbec nejsme doma. K tématu spotřeba energie můžeme s žáky provádět jednoduchá měření.

Aktivita se hodí například do měsíčního projektu k tématu energie. Za cenu již od 300 Kč je možné zakoupit jednoduchý měřič spotřeby energie, který si žáci mezi sebou vystřídají. Mohou zjišťovat a srovnávat mezi sebou například jakou spotřebu má lednička, kolik energie využívá vypnutá televize, kolik energie spotřebuji, pokud hodinu hraji hry na počítači a podobně.

Žáci mohou také  odečtením hodnot na elektroměru zjistit celkovou spotřebu energie za určité časové období, například týden nebo měsíc.

Zjištěné hodnoty převedeme pro lepší představu na cenu nebo množství uhlí, které bylo na výrobu energie potřeba.

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
  |  Přihlásit se