Text/HTML

Vzdělávání pro základní a střední školy
zaměřené na rozvoj dovedností šetrných
k životnímu prostředí

Metodiky

Metodický pokyn EVVO 

dokument ke stažení 

Kompas_MANUÁL 

dokument ke stažení

Průvodce pro optimální využívání a aktualizování výstupů projektu Zelený kompas.


ZELENÝ KOMPAS - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Výstupy projektu se opírají o následující dokumenty:  

•Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje  

•Průřezové téma Environmentální výchova dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

•Průřezové téma Člověk a životní prostředí dle Rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání

 

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
  |  Přihlásit se