Text/HTML

Vzdělávání pro základní a střední školy
zaměřené na rozvoj dovedností šetrných
k životnímu prostředí

Aktuality

Ekoškola?

Jste školou? Nebo dokonce EKOŠKOLOU?

Co je to ekoškola dnes ví každá škola, která se zajímá o přírodu, udržitelný rozvoj a vše, co se týká zdravého životního stylu.

Chcete se i vy stát EKOŠKOLOU?

Najděte si www.ekoskola.cz, a ve složce STAŇ SE EKOŠKOLOU si přečtěte, co všechno musíte udělat pro to, abyste získali tento prestižní titul.

....

Doporučená opatření v ochraně lesa

Doporučená opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.), lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlb.) a lýkožroutu menšímu (Ips amitinus Eichh.) najdete na www.kr-karlovarsky.cz

.....

Co je největší ekologická hrozba současnosti?

podívejte se na zajímavé video na www.ekoista.cz

....

Víte, že ...

... existovala i Cena za antiekologický čin, zvaná "Ropák roku"?

Zkuste vše důležité zjistit na www.detizeme.cz.

....

Krajský úřad Karlovarského kraje zřizuje Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor se dále dělí na jednotlivá oddělení:

Oddělení vodního hospodářství a havárií

Oddělení ochrany krajiny, zemědělství a revitalizace

Oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

Oddělení technické ochrany prostředí

Oddělení EVVO a projektů

Vedoucí oddělení je Ing. Regina Martincová (tel.: 354 222 220)

......

Jste hraví a baví vás kvízy? Otázky a zábava?

Víte něco např. o nejvyšší hoře České republiky?

Zkuste www.priroda.cz


Víte, že se dá i ekologie studovat na střední škole? Ne? Podívejte se (viz níže).

Ekologie a životní prostředí – 1601M01 (16-01-M/01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání se uplatní zejména jako pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání.

Uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, uplatní se také ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší.

Uplatní se v povoláních ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny, ochrany čistoty ovzduší a referent životního prostředí státní správy, hydrolog a meteorolog.

Více na www.stredniskoly.cz

Školní statek Cheb nabízí výukové programy pro žáky a studenty základních a středních škol

Školní statek Cheb je vzdělávací zařízení, které funguje v Chebu již od roku 1964. Tradičně poskytuje výukové zázemí pro žáky zemědělských a technických oborů v chebském regionu a zároveň se zabývá zemědělskou výrobou. Při Školním statku Cheb je zřízeno Ekocentrum (krajské středisko ekologické výchovy) s působností napříč všemi formami vzdělání.

V Ekocentru realizujeme vzdělávací programy pro školy i pro zájemce z řad veřejnosti. Nabídku programů máme zde. Pod Ekocentrem najdete i poradnu pro oblast přírodopisu, ochrany životního prostředí, EVVO, malochovu a zahrádkaření.

Více informací na http://www.skolnistatekcheb.cz/programy-ms 

Návštěva  ekoškoly v Karlových Varech

Dne 6. 5. 2015 se tři vybraní členové školního ekotýmu z 6. ZŠ v Chebu zúčastnili návštěvy ekoškoly ZŠ Komenského v Karlových Varech. Jednalo se již o čtvrté společné setkání ekoškol Karlovarského kraje. Naši žáci si mohli vyměnit zkušenosti s žáky ekotýmů jiných škol. Mohli se pochlubit tím, co se jim daří a naopak rozebrat a poradit se o činnostech, s kterými mají problémy.

Opět byl připraven bohatý program, kterým pozvané školy prováděli členové ekotýmu hostitelské školy. Musíme zde pochválit a vyzdvihnout dobrou organizaci, velmi dobrou spolupráci jednotlivých členů tamějšího ekotýmu a v neposlední řadě velmi přátelskou atmosféru.

Naši žáci absolvovali „kolečko“ s těmito činnostmi: prohlídli si školu a její areál, kde poznávali rostliny (Tomáš Lener exceloval) a vysadili symbolický strom za naší školu (opět Tomáš své zahrádkářské schopnosti nezapřel); pokusili se rozebrat a pohovořit o srovnávací analýze školy (zde se prosadil Tonda Hes) a v klubovně ekotýmu byla připravena ukázka z Roku půdy a Roku světla (zde si úkoly nejvíce užil Dan Raffa). Každá činnost byla naplánována zhruba na 30 minut. Po obědě následovalo celkové zhodnocení akce a závěrečná výměna zkušeností ekotýmů.

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli této eko-akce zúčastnit. Další setkání by se mělo uskutečnit na podzim 2015. Je možné, že hostitelskou školou budeme my!

Více informací na http://www.6zscheb.cz/clanky/397/navsteva-ekoskoly-v-karlovych-varech

Slavnostní předávání titulu EKOŠKOLA

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 odjeli zástupci ekotýmu převzít již třetí mezinárodní titul EKOŠKOLA. Slavnostní předání proběhlo v Senátu Parlamentu ČR. Předávání proběhlo pod záštitou Sdružení TEREZA, přítomni byli i zástupci MŽP, MŠMT, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a zástupce IKEA, generálního partnera programu.

Ti všichni poděkovali oceněným školám za jejich práci a přínos pro společnost i životní prostředí. Členové ekotýmů si pak prohlédli budovu Valdštejnského paláce, nahlédli do míst, kde pracují naši senátoři, a nakonec se sešli ve Valdštejnské zahradě k dalšímu programu. Pro účastníky bylo připraveno i drobné občerstvení.

Třetí titul nám náleží na další čtyři roky. Je to pro nás závazek i motivace.

Mgr. Monika Horárová, koordinátor EVVO

Více informací na http://www.zs-sokolov.cz/ekoskola/841-slavnostni-predavani-titulu-ekoskola-praha-18-6-2015

Den Země - úklid Lobezského potoka

Jsme na sebe pyšní velice,

čistíme břehy potoka i ulice.

Když každý z nás Den Země tak oslaví,

Sokolov zkrásní nám, přírodě se uleví.

Na březích potoka kvete už jen kvítí

a Lobezský potok teď čistotou jen svítí.

Mgr. Monika Horárová, koordinátor EVVO

Více info včetně fotografií naleznete na http://www.zs-sokolov.cz/ekoskola/750-den-zeme-uklid-lobezskeho-potoka

Bez vody nelze žít

V neděli byl Světový den vody. My už dobře víme, jak je voda pro život důležitá. A tak jsme oslavili její svátek soutěží o vodě.

Nejdříve si třídy musely zadání úkolů najít v budově školy, naštěstí nápovědou byly vodní kapky. Zjišťovali jsme, odkud se bere voda v našich kohoutcích, připomněli si koloběh vody v přírodě, měřili jsme, kolik vody nám uteče za minutu, pokud necháme puštěný kohoutek. A taky kolik ušetříme, když budeme zavírat vodu při čistění zubů nebo pokud vyměníme vanu za sprchu. Prakticky jsme si ověřili základní vlastnosti vody formou pokusů.

Určitě ještě nevíme vše a nestačili jsme všechno vyzkoumat, ale těšíme se, že se zase brzy dozvíme o vodě něco nového. A náš ekotým pro nás určitě něco zajímavého připraví.

Mgr. Monika Horárová, koordinátor EVVO

http://www.zs-sokolov.cz/ekoskola/697-bez-vody-nelze-zit

Seminář dobré praxe Karlovy Vary

Ve středu 6. května se zástupci našeho ekotýmu zúčastnili dalšího společného setkání Ekoškol Karlovarského kraje, které tentokrát proběhlo na ZŠ J. A. Komenského v Karlových Varech.

Je to celkem velká sídlištní škola, jejich ekotým má 30 členů a připravili si pro nás velmi pestrý a zajímavý program. Seznámili jsme se s prací ekotýmu, prohlédli si pěknou školní zahradu s mnoha zákoutími a výukovými prvky. Pak si nás ekotým rozdělil do skupin a plnili jsme různé úkoly. Na zahradě jsme počítali stáří stromů, v klubovně ekotýmu poznávali rostliny a živočichy, vyzkoušeli si i zdravovědu, jen pro statečné byly pokusy se světlem a ohněm nebo poznávání pochutin jen pomocí čichu nebo chuti. Na památku celého setkání si každá zúčastněná škola vysadila svůj okrasný keř. Nám se líbila svída červená.

Mgr. Monika Horárová, koordinátor EVVO

http://www.zs-sokolov.cz/ekoskola/770-seminar-dobre-praxe-karlovy-vary

Co se skrývá pod pojmem EKOŠKOLA

Jedná se o mezinárodní projekt spojující environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. Žáci jsou plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu. Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces 

certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění, titul Ekoškola. Tento projekt organizuje sdružení TEREZA, se kterým spolupracujeme již řadu let.

Realizace projektu Ekoškola

Cílem projektu Ekoškola je posun od teoretické výuky environmentální výchovy ve škole ke skutečným činnostem zaměřeným na ekologizaci školy a ochranu a zlepšení životního prostředí v jejím okolí.

7 kroků k Ekoškole:

•             Založení pracovního týmu ekoškoly

•             Analýza ekologického stavu školy

•             Plán činností

•             Monitorování a vyhodnocování

•             Environmentální výchova ve výuce

•             Informování a spolupráce

•             Ekokodex

http://www.skolahranice.cz/1314/EKO%20%C5%A1kola/ekoskola.html

Rorýsí škola

Hranická škola v loňském roce získala titul Rorýsí škola. Chcete se také stát rorýsí školou? Je to celkem jednoduché. Musíte se zamyslet, jak můžete na své škole pomoci hnízdění těchto ptáků. Například jim vyrobit vhodné budky a umístit je na školu. Pak je nutné sledovat přílet těchto ptáků k vám a odeslat zprávu o jejich příletu. Další zajímavosti a podrobnosti o programu je možné získat na internetové adrese springalive@birdlife.cz. Tak neváhejte a pusťte se do práce. Fotografii rorýsí budky na hranické škole naleznete ve fotogalerii.

Návštěva ekofaremŽáci ZŠ Hranice navštívili ve dnech 28. a 29. května 2014 ekofarmy v našem kraji. Šesťáci a sedmáci navštívili ekofarmu v Kozodojích, kde proběhl program pečení chleba a prohlídka zvířat. Osmáci a deváťáci navštívili ekofarmu Valeč, kde se dozvěděli vše o chovu ovcí, výrobě sýrů a dále o chovu včel. Autobus na obě farmy nám uhradil Karlovarský kraj. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

SETKÁNÍ EKOŠKOL Z KARLOVARSKÉHO KRAJE

Ekoškoly karlovarského kraje se pravidelně dva krát ročně setkávají . Setkání probíhají na jedné z Ekoškol, která ostatním školám přiblíží dění u nich na škole. První setkání proběhlo na podzim na ZŠ Sokolov, Běžecká. Druhé, a zatím poslední , se uskutečnili 21. 5. 2014 na Základní škole v Plesné. Na společnou schůzku přijíždějí nejen EVVO koordinátoři, ale i zástupci žáků z řad Ekotýmů. Přijíždějí také lektorky z Terezy a s učiteli i žáky se zabývají různými aktivitami na podporu Ekotýmu a z dalších kroků Ekoškoly. Na setkání načerpají novou inspiraci nejen učitelé, ale také žáci, kteří pak své poznatky přenášejí do svých Ekoškol. Další tedy podzimní setkání by se mělo uskutečnit na podzim na naší škole. Už se moc těšíme. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Sběrová akce

Naše škola, ZŠ Hranice vyhlásila v dubnu sběrovou akci papíru a elektroodpadu. Vyrobili a rozvěsili po městě a továrnách plakáty, a pak jen odnášeli sběr do sklepa. Začátkem května kluci papír naložili a pan školník odvezl do sběrny v Německu. Nestačili jsme se divit, nasbíralo se neuvěřitelných 852 kg papíru a odhadem tak 200kg elektroodpadu. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

PTAČÍ BUDKY NA OSTROHU

Na podzim 2011 vyvěsilo občanské sdružení NT Naturam z Ostrohu ve spolupráci s obcí Poustka 60 ptačích budek v okolí hradu Seeberg. V prvním roce (2012) obsazenost budek činila 80% a vypadá to, že letos tomu bude podobně. Přijďte na návštěvu a pozorně se dívejte. Určitě uvidíte sýkorky, brhlíka, šoupálka, kosa nebo špačka. Určitě to stojí za to.

ZŠ Běžecká Sokolov oznamuje

1. ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 získala grant z výzvy Život svítidel. Žáci vyměnili 43 žárovek za úsporné led žárovky a připravili divadelní představení o úspoře energie pro rodiče a veřejnost.

2. V květnu se uskutečnilo setkání Ekoškoly Plesná a Ekoškoly Sokolov,Běžecká 2055. Proběhlo v Plesné a děti se seznámily s bylinkami na školní zahradě. Vyrobily si pomádu na rty, zubní pastu a koupelovou sůl.

3. 5. června 2013 proběhne na ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 Den životního prostředí. Žáci vysadí jedlý les a osázejí nové záhonky a truhlíky. Získali na to peníze z grantové výzvy Zapojte se od firmy Provident Financial, s.r.o.

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
  |  Přihlásit se