Text/HTML

Vzdělávání pro základní a střední školy
zaměřené na rozvoj dovedností šetrných
k životnímu prostředí

O projektu

Projekt Zelený kompas vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na
základních a středních školách v Karlovarském kraji. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů a jejich pedagogických pracovníků v oblasti životního prostředí a zajistit tak dlouhodobý rozvoj zdělávání v této oblasti.


Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt je realizován Okresní hospodářskou komorou Cheb za spolupráce partnerů projektu, jimiž jsou: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Hospodářská a sociální rada Sokolovska

    Projekt je určen základním a středním školám v Karlovarském kraji a účast v něm je zcela bezplatná.

    Zelený kompas rozvíjí vztah žáků, studentů i pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ k životnímu prostředí formou zavádění moderních interaktivních výukových materiálů a prostředků:

  • Metodický materiál pro zavádění nových forem výuky EVVO do škol
  • 2 e-learningové kurzy zaměřené na environmentální oblast (1 pro žáky, 1 pro pedagogy)
  • výukový materiál Zelený kompas, Zelené zprávy
  • vzdělávací web pro oblast EVVO

    K rozvoji environmentálních znalostí a dovedností žáků a studentů pomohou pracovní výukové pomůcky vytvořené zábavnou formou s důrazem na propojení teorie a praxe v Karlovarském kraji, žáci a studenti se budou účastnit různých soutěží, přednášek apod.

 

     Pro pedagogy Zelený kompas připravuje workshopy, kde budou prezentovány praktické ukázky inovativních výukových metod EVVO, vč. motivačních prvků ke zvýšení zájmu žáků o životní prostředí.

Více informací Vám poskytne Okresní hospodářská komora Cheb

OHK Cheb, K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb, tel. 354 426 140, fax 354 426 138, e-mail: info@ohkcheb.cz

Prezentace projektu ke stažení zde

Text/HTML

Copyright ©2011 Zelený kompas. Všechna práva vyhrazena.

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
  |  Přihlásit se